İstanbul’da dev askeri alan rezerv alan ilan edildi. Hani askeri bölgeler imara açılmayacaktı

İstanbul’un İkitelli ve Oruç Reis mahallelerinde bulunan ve 12 milyon metrekarelik bir alanı kaplayan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası arazisi, yeni konutların yapılması için imara açıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası arazisi, eski askeri alan olarak, Bağcılar Göztepe-Esenler Oruç Reis- Başakşehir İkitelli Mahalleleri arasında kurulmuştu.

BAKANLIK İMARA AÇMAK İÇİN DEFALARCA GİRİŞİMDE BULUNMUŞTU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu araziyi 10 Nisan 2023 tarihinde “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” uyarınca rezerv yapı alanı ilan etmişti.

Bakanlığın bu kararıyla birlikte, 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda değişiklik yapılmış ve arazinin fonksiyonu “askeri alan”dan “Kentsel Gelişme Alanı” ve “Kentsel- Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı”na dönüştürülmüştü. Plan açıklama raporunda, bu değişikliğin amacının “İstanbul’da hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşmenin olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi, çevresi ile güçlü bir ilişki kurma potansiyeli yüksek olan planlama alanında sağlıklı, insan odaklı yerleşimlerin üretilmesi” olduğu belirtilnişti.

Bu arazinin imara açılması çeşitli tepkiler aldı. Bu kararın doğal kaynakların tahrip edilmesini ve rant yaratılmasını yol açacağı iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’un Başakşehir’deki, Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası için hazırlanan imar planı, daha önce 26 Ekim- 24 Kasım 2015 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştı. Ancak askı süresinde gelen itirazlar nedeniyle plan yeniden değerlendirildi ve kısmen kabul edilen ve kısmen reddedilen itirazlar doğrultusunda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tekrar hazırlandı.

20 Temmuz 2016 tarihinde bakanlığın onayladığı Şehit Piyade Çavuş Ahmet Öztürk Kışlasına ilişkin imar planı 3 Ağustos 2016 tarihinde askıya çıkarılmıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx