Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında üç kritik başlık ele alındı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde EKK toplantısı yapıldı.

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, küresel talepte zayıf seyrin devam ettiği, Rusya-Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin ve korumacılık eğilimlerinin arttığı, yüksek enflasyona karşı uygulanan politikalar sonucu küresel finansal koşulların sıkılaştığı, iklim değişikliği kaynaklı afetlerin ve asrın deprem felaketinin yaşandığı 2023 yılının geride bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, böyle bir konjonktürde, ülkenin küresel risklere ve belirsizliklere karşı dayanıklılığını, rekabet gücünü ve verimliliğini artıracak, enflasyonu düşürecek, katma değeri yüksek üretim yapısını güçlendirerek sürdürülebilir yüksek büyüme ile cari açıkta kalıcı olarak iyileşmeyi sağlayacak politikaların ortaya konduğu Orta Vadeli Program’ın kararlılıkla uygulanmaya devam edileceği ifade edildi.

“İhracat ve ithalatımızın yapısı tüm yönleriyle ele alınmıştır”

Bu hedefler doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıda görüşülen konulara ilişkin şunlar kaydedildi:

“Dünyada yaşanan mevcut sorunlar ve ortaya çıkan riskler küresel çapta bir işbirliğinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu kapsamda, ikili, bölgesel ve küresel işbirliklerinden daha fazla istifade edilmesini ve kaynakların etkin kullanımını sağlayacak uluslararası kalkınma işbirliği faaliyetlerimiz değerlendirilmiştir. Bu alanda stratejik çerçevenin ve koordinasyonun güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir.

İhracat ve ithalatımızın yapısı tüm yönleriyle ele alınmış, ihracatımızın ithalat bağımlılığını azaltmaya ve ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay almasını sağlayacak, teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ihracatı artırmaya yönelik atılacak ilave adımlar istişare edilmiştir. Bu doğrultuda geliştirilen tedbirlerin Kurul gündemine getirilmesi yönünde görüş birliği oluşmuştur.

İklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkilerinin ve küresel gıda talebinin arttığı günümüzde, gıda arz güvenliğini güçlendirecek tarım politikaları ile önümüzdeki dönemde üretim planlaması ana başlığında yürütülen süreçler hakkında Kurul’a bilgi verilmiştir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir