Askerlik süresini işçi iken (SSK) borçlanan memur, emeklilik için en az 6 ay beklemek zorunda mıdır?

Emeklilikten önce en az 6 ay önce borçlanma koşulu, 5434’e tabi borçlanmalarda geçerli olup, 506 sayılı Kanuna göre yapılan borçlanmalarda geçerli değildir.

Soru : İlk defa 4a kapsamında işe 1989 yılında işe girdim. 1994-1996 arası 18 ay askerlik yaptım ve 1996 yılından 2021 yılına kadar memuriyetim bulunmakta. Eylül 2021 tarihinde yaş beklemek üzere memuriyetten istifa ettim. Ekim 2021 ve Ekim 2022 arası 4a hizmetinde çalıştım ve bu tarihten sonra işten ayrıldım. Aralık 2022 de askerlik borçlanmasını 4 a statüsünde başvurarak Ocak 2023 de ödedim. Sorum şu; 5434 e tabi emekli olacağımdan dolayı emeklilik (memur emekli olmadan 6 ay önce borçlanma başvurusu yapmalı hükmü uyarınca) durumum nedir ve ayrıca söz konusu askerlik borçlanmam emekli ikramiye yılıma sayılır mı? Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

İşçi statüsünde askerlik borçlanması 506 sayılı Kanun Madde 60/F hükmüne göre yapıldığını anlamaktayız. Söz konusu madde hükmü;

“Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır, altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

Ancak Kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal güvenlik kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.”

Hükmün yorumu: İşçi statüsünde iken yapılan askerlik borçlanmaları yine işçi statüsünde geçen hizmetler olarak kabul edilmekte, ve işçi statüsünden aylık bağlanması için herhangi bir bekleme süresi bulunmamaktadır.

5434’e tabi olarak borçlanmalarda ise emeklilikten önce en az 6 ay önce borçlanmanın yapılması, yani 5434’e göre borçlanma yapıldığında, emeklilik için en az 6 ay beklenilmesi gerekmekte, beklenilmeden emekli olunması halinde ise bu borçlanma geçersiz sayılmaktadır. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerimiz sitemizde mevcut olup ziyaret edilebilir.

Dolayısıyla, askerlik süresini 506 sayılı Kanuna tabi olarak geçen hizmet şeklinde yapıldığında, bu borçlanma nedeniyle memur emekliliğinde aranılan 6 ay bekleme koşulu aranmaz, bu süre sigortalı çalışma şeklinde bir süre olarak emeklilik hizmet süresine eklenir.

Memurların emekliliklerinde, emekli ikramiyesinde bazı istisnalar hariç ücretsiz izin, askerlik süresi vb. gibi borçlanmalar da emeklilik ikramiyesi hizmet hesabının içerisine dahil edilir.

Son 7 yıl hizmet kuralında, son 7 yıl hizmetler içerisinde geçmeyen askerlik süresi bu hesaba dahil edilmez.

Sonuç bağlamında değerlendirmemiz:

Askerlik sürenizi 506 sayılı Kanuna göre borçlanmış olduğunuzdan emekli olmak için 6 ay bekleme koşuluna tabi olmayacağınızı,

Askerlik borçlanma süresi ve işçi statüsünde geçen çalışma süreleriniz hizmet bütünleşmesinde dikkate alınması gerektiğini,

Askerlik borçlanılan süre hariç diğer hizmet sürelerinizin son 7 yıl hizmet toplamı dikkate alınarak son 7 yıl içerisinde 1260 gün kuralının aranması gerektiğini,

Askerlik borçlanılan süreniz dahil memurluk sürelerinizin toplamının her tam yılına karşılık emekli ikramiyesinin emekli aylığı bağlandığında ödenmesi gerektiğini,

Değerlendirmekteyiz.

Değerlendirmelerimiz tamamıyla verdiğiniz bilgiler kapsamında yapıldığından, her zaman olduğu gibi SGK ndan yazılı olarak cevap almanızı da ayrıca tavsiye edebiliriz. .

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir